GTD-Q Utvärderingen

Hur återspeglas kontroll och perspektiv i ditt liv? Är du en galning, kapten och befälhavare, offer- eller mikroförvaltare? GTD-testet tar mindre än två minuter att slutföra och ger dig en beskrivning av dina styrkor och din potential till förbättringar. För att se hur ditt resultat påverkas när din upplevelse av kontroll och perspektiv förändras kan du komma tillbaka och upprepa utvärderingen så ofta du vill.
Jag har för mycket att tänka på.
Jag har för mycket att göra.
Jag hanterar mina arbetsuppgifter väl.
Jag lever det liv jag vill leva.
Jag har min epost under kontroll och hanterar den väl.
Det känns som att jag lägger min tid på rätt saker.
Jag jobbar hårdare, men hamnar ändå mer efter.
Jag har ett bra system för att veta vad jag skall göra.
Jag har svårt att hitta saker när jag behöver dem.
Mitt liv är för kaotiskt.
Jag är rädd att jag inte ger tillräcklig uppmärksamhet på de verkligt viktiga sakerna.
Mina dagliga uppgifter är i linje med mina långsiktiga mål.
Jag vet var jag är på väg och hur jag skall komma dit.
Jag har klara, väldefinierade mål.
Det känns som att jag är på rätt väg att nå mina mål.
Jag har motstridiga prioriteringar.
De viktigaste områdena på jobbet och privat är i balans.
Det känns som att saker faller mellan stolarna.

Boka ett möte

Klicka för att hitta en ledig tidpunkt som passar dig och boka ett möte direkt med Martin Haagen.

Martin Haagen portrait
Martin Haagen - Master Trainer

Estonia

Book a meeting
Paul Vahur - portrait
Paul Vahur
Rulla till toppen