Så bygger du ett
effektivt och produktivt team

Ett team som aldrig tappar fokus

När vi pratar med VD:ar eller chefer i olika organisationer hör vi ofta att dem blir frustrerade över att medarbetarna ständigt gör onödiga fel eller inte levererar i tid. Andra berättar att dem gärna skulle se att medarbetare skulle arbeta effektivare tillsammans. Detta är säkert något du känner igen från din egen organisation.

Getting Things Done är en personlig produktivitets metodik som lär ut ett antal olika processer och metoder för hur man hanterar åtaganden och arbetsuppgifter. Detta ger större kontroll vilket i sin tur leder till ökad effektivitet, och prioritering. Du får därför laser fokus på de rätta arbetsuppgifterna.

Och berättade vi att det också gör medarbetarna gladare, lyckligare och mindre stressade?

Dagen med GTD var otroligt inspirerande och jag fick mycket bra feedback. Hela gruppen var engagerade och med hela dagen vilket är unikt i ett team med mycket att göra och många konkurrerande prioriteringar. Så kursen träffade mitt i prick! Tack igen för en mycket bra och mycket hjälpsam dag!

Kurs

GTD Fundamentet

 
Kursen lär dig att:
 • bemästra ditt arbetsflöde med hjälp av GTDs fem faser: Samla in, bearbeta, organisera, gå igenom och utföra.
 • fatta välgrundade beslut med ny information.
 • göra ett eget GTD system för att hantera projekt och aktiviteter.
 • regelbundet tömma dina inkorgar.
 • organisera projekt och relaterade aktiviteter.
 • hantera din dagliga arkivering effektivt.
 • övervinna dåliga vanor som att skjuta aktiviteter på framtiden (prokrastinering).
 • arbeta effektivt med prioriteringar.

Sammanfattning

 

Genom praktiska övningar, gruppövningar och demonstrationer av kurshållaren får du en god grund för att sätta upp och använda ett eget system. Under kursens gång tillverkas ett eget GTD systemet på papper och delvis fylls det på så att det direkt efter kursen går att fortsätta att använda metodiken på egen hand.

För att hjälpa dig igång och att befästa din nya kunskap får du tillgång till det 16 veckor långa ”GTD 5-stegs programmet”. Detta hjälper till att stötta dig i starten med GTD.

Coaching

I vårt coaching program lär vi ut Getting Things Done 1-till-1 och direkt på arbetsplatsen. Därför blir inlärningen situations- och individanpassad. Coachingen sker antingen virtuellt (8 * 60min) under loppet av 8-12 veckor eller fysiskt (4h, 1d eller 2d). Vid virtuell coaching så utförs också ett antal uppgifter som hemläxa mellan coaching tillfällena.

Efter genomfört coachingprogram kan du:

 • använda tydliga principer och tekniker för att få och återta kontrollen från dag-till-dag.
 • definiera och administrera en fullständig översikt över alla dina projekt i ett system utanför huvudet.
 • använda GTD-metodiken för att hantera åtagande, värden och intressen på alla horisonter, privat och på jobbet.

Det finns inga förhandskrav men vi rekommenderar:

Vem använder GTD?

Kontakt oss

Boka ett möte

Klicka för att hitta en ledig tidpunkt som passar dig och boka ett möte direkt med Martin Haagen.

Martin Haagen portrait
Martin Haagen - Master Trainer

Estonia

Book a meeting
Paul Vahur - portrait
Paul Vahur
Rulla till toppen