Om Oss

Vem är Vital Learning?

Vital Learning är en grupp företag i de Nordiska länderna som levererar undervisning, coaching och föredrag till näringslivet. Vi har en gemensam vision:

Vi vill hjälpa människor i Norden med att leva sitt bästa liv genom att lära dem färdigheter som vi vet kan förändra liv till det bättre.

Vital Learning har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 2012. Sedan 2021 har verksamheten bedrivits i ett eget bolag. Fram till 2022 har undervisning, coaching och föredrag inom metodiken Getting Things Done. Från 2022 har kursutbudet utökats till alla kurser i Crucial Learnings kurskatalog. Detta ger bolaget en möjlighet att växa i samklang med visionen.

Teamet i Sverige består av:
Martin Haagen
Pontus Axelsson
Björn Clemensson

Vi genomför kurser och föredrag för både stora och små grupper, samt 1-till-1 undervisning och coaching. Kontakta oss om du önskar mer information om vad vi kan erbjuda. 

Vital Learning har sedan 2012...

Kursdeltagare
0

Antal som varit på en av våra kurser, antingen som ett företagsintern program  eller som en deltagare på ett öppet kurstillfälle.

Kursdeltagare
0

Antal personer som har fått personlig uppföljning, 1-till-1 undervisning över flera veckor.

Föredrag
0

Antal fördrag. Gruppstorleken varierar från några 10-tals personer till flera tusen. 

Boka ett möte

Klicka för att hitta en ledig tidpunkt som passar dig och boka ett möte direkt med Martin Haagen.

Martin Haagen portrait
Martin Haagen - Master Trainer

Estonia

Book a meeting
Paul Vahur - portrait
Paul Vahur
Rulla till toppen