Lyckligare anställda
som får mer gjort!

Getting Things Done hjälper dig att hjälpa

Som HR medarbetare så hamnar du mellan de anställdas behov av mindre stress och mer förutsägbarhet samtidigt som ledningens behov av ökad produktivitet och effektivitet behöver tillgodoses.

Getting Things Done®, eller GTD®, är den personliga produktivitetsmetodiken som hjälper dig. Alla verktyg, applikationer och kunskap har ni redan i din organisation. Det som saknas är metoderna och processerna att utnyttja dessa optimalt. Du kommer att se att GTD ger stort värde både för individen men även rent ekonomiskt.

För individen

 • Lyckligare anställda som är mer tillfreds
 • Mindre stress relaterat till saker som behöver göras
 • Ökad känsla av överblick och kontroll av vardagen

Ekonomiskt

 • Minskade kostnader för rekrytering och onboarding
 • Mindre stressrelaterad sjukfrånvaro
 • Ökad produktivitet
 • Färre felbedömningar och gjorda fel – detta sparar tid.

Getting Things Done är metodiken som blivit utvecklad under 30 års tid och ger dig ett strukturerat sätt att hantera en ständigt komplexare arbetsdag. Därför den hjälper dig att fokusera på det som verkligen betyder något, både i arbetslivet och privat.

Läs hela undersökningen här.

81% uppger att de blivit betydligt mer lyckliga efter att de börjat använda GTD

Kurs

GTD Fundamentet


Kursen lär dig att:
 • bemästra ditt arbetsflöde med hjälp av GTDs fem faser: Samla in, bearbeta, organisera, gå igenom och utföra.
 • fatta välgrundade beslut med ny information.
 • göra ett eget GTD system för att hantera projekt och aktiviteter.
 • regelbundet tömma dina inkorgar.
 • organisera projekt och relaterade aktiviteter.
 • hantera din dagliga arkivering effektivt.
 • övervinna dåliga vanor som att skjuta aktiviteter på framtiden (prokrastinering).
 • arbeta effektivt med prioriteringar.

Sammanfattning

Genom praktiska övningar, gruppövningar och demonstrationer av kurshållaren får du en god grund för att sätta upp och använda ett eget system. Under kursens gång tillverkas ett eget GTD systemet på papper och delvis fylls det på så att det direkt efter kursen går att fortsätta att använda metodiken på egen hand.

För att hjälpa dig igång och att befästa din nya kunskap får du tillgång till det 16 veckor långa ”GTD 5-stegs programmet”. Detta hjälper till att stötta dig i starten med GTD.

Coaching

I vårt coaching program lär vi ut Getting Things Done 1-till-1 och direkt på arbetsplatsen. Därför blir inlärningen situations- och individanpassad. Coachingen sker antingen virtuellt (8 * 60min) under loppet av 8-12 veckor eller fysiskt (4h, 1d eller 2d). Vid virtuell coaching så utförs också ett antal uppgifter som hemläxa mellan coaching tillfällena.

Efter genomfört coachingprogram kan du:

 • använda tydliga principer och tekniker för att få och återta kontrollen från dag-till-dag.
 • definiera och administrera en fullständig översikt över alla dina projekt i ett system utanför huvudet.
 • använda GTD-metodiken för att hantera åtagande, värden och intressen på alla horisonter, privat och på jobbet.

Det finns inga förhandskrav men vi rekommenderar:

Kontakta oss

Boka ett möte

Klicka för att hitta en ledig tidpunkt som passar dig och boka ett möte direkt med Martin Haagen.

Martin Haagen portrait
Martin Haagen - Master Trainer

Estonia

Book a meeting
Paul Vahur - portrait
Paul Vahur
Rulla till toppen