Behåll personalen

I den bästa av världar trivs vi alla med vårt arbete, både som ledare och medarbetare. Vi ser gärna att våra ansträngningar leder till att det blir bättre för våra kunder, men även att de skapar en gladare och mer produktiv arbetsplats. Problem kan dock uppstå när arbetsbelastningen blir för stor, i synnerhet om det beror på att det är rörigt i verksamheten. Osäkerheten i sig leder till ökad oro och stress.

Frustration och oro kan också uppstå på grund av löften om förbättringsåtgärder och karriärmöjligheter som uteblir när verksamheten fungerar dåligt. När situationen till slut blir ohållbar kan det leda till att personal blir sjukskrivna eller helt enkelt lämnar jobbet och söker sig till andra jobb.

I en artikel i tidningen Chef, som publicerades i maj 2018, listas 9 skäl till varför de bästa säger upp sig, sammanfattade av management-experten Donn Carr. Överarbete toppar listan och lite längre ner tar han upp brutna löften:

“Att du håller det du lovar som chef är viktigt för att bygga förtroende. Bryter du för många löften kommer du framstå som oärlig och en person duktiga medarbetare inte vill jobba för.” *

En verksamhet som tappar personal hamnar i en ond spiral. Belastningen ökar på den personal som är kvar, både för att arbetsbördan fördelas på färre, men också för att den ökar då ny personal ska rekryteras och komma upp på banan. Trycket leder till allt kortare framförhållning, allt fler brandsläckningar och allt färre resurser till förbättringar. Och allt fler avhopp och sjukskrivningar.

David Allen har med sin metodik “Getting Things Done” gett oss verktyg för att hantera det allt snabbare flödet av ny input, fullfölja våra åtaganden och slippa onödig stress. Du utövar GTD helt enkelt genom att skriva ner allt du behöver ha koll på i ett system av påminnelser som du litar på.

Genom att praktisera “Getting Things Done” kan du skapa förutsättningar för att minska personalomsättningen. Det skänker dig kognitivt utrymme till kreativt och strategiskt tänkande genom att du inte längre behöver hålla allt i huvudet. Du kan överblicka alla dina åtaganden och prioritera rätt. Du kan hålla det du lovar och inget blir bortglömt som sedan ligger och gnager i det undermedvetna. Oavsett om du är arbetsledare rent formellt, eller mer informellt som medarbetare, får du ut mer av dina ansträngningar och bidrar till att lyfta din arbetsplats till att bli mer produktiv och trivsam. Och det med ett lugnare sinne.

*) “9 skäl: Därför säger de bästa upp sig”, Chef, 2018-05-17

Boka ett möte

Klicka för att hitta en ledig tidpunkt som passar dig och boka ett möte direkt med Martin Haagen.

Martin Haagen portrait
Martin Haagen - Master Trainer

Estonia

Book a meeting
Paul Vahur - portrait
Paul Vahur
Rulla till toppen