Hur förverkligar man sina drömmar?

Bär du på en dröm som bara bor i huvudet på dig? Eller i hjärtat, eller var nu drömmarna bor? Kanske du har ett karriärmål, vill jobba med något särskilt, på något särskilt företag, eller vill be egen företagare? Eller är din dröm mer personlig? Göra ditt livs resa? Skaffa en sommarstuga där dina barn kan skapa soliga barndomsminnen? Drömmen kan ju vara mer blygsam, som att komma i form eller kunna prata lite spanska på semestern i Alicante.

Det är lätt hänt att dagarna och åren rullar förbi, allt medan vi när vår dröm inom oss. För att förverkliga något man drömmer om så krävs dock handling. Men hur kommer man igång?

Min man på toppen av Kilimanjaro

Här är ett sätt:
Hitta en stunds lugn och ro där du får vara ostörd, papper och penna, eller dator, till hands. Först och främst, varför vill du förverkliga denna dröm? Vad är det du vill uppleva? Vilka effekter hoppas du detta ska ge? Vilka värderingar vägleder dig? Kanske det är viktigt för dig att ditt arbete hjälper andra på ett positivt sätt, antingen konkret i deras liv eller genom forskningsresultat som förbättrar vårt samhälle på något vis. Kanske är hälsa centralt för dig, eller att du kan realisera drömmen utan att låna pengar. Vad det än är så är det viktigt för dig att veta och ingen annan behöver lägga sig i varför du vill något. Skriv ner dina syften och värderingar.

Skapa dig en bild, en vision, en känsla av hur drömmen ser ut och känns när du nått fram. Drömmer du om ett eget hus? Vilka behov ska huset uppfylla? Hur ska det kännas att komma hem? Beskriv visionen för dig själv.

Nästa steg är sedan att brainstorma om allt som du kan tänka dig om detta. Vad behöver göras? Vilka hinder finns? Vad behöver du veta? Vem behöver du prata med? Finns det flera alternativ som alla uppfyller syftet, som ger dig den upplevelse du önskar? Skriv ner allt du kommer på; du kan alltid sålla efteråt. Tankar kommer inte alltid i rätt ordning, men det gör inget. I detta steg gäller det att generera idéer.

Först när tankar och idéer börjar sina är det dags att organisera och göra upp en plan. Många gör misstaget att försöka göra en plan utan att ha gått igenom de första tre stegen. Att tänka kreativt och linjärt samtidigt är så gått som omöjligt och inte särskilt effektivt. Dessutom behöver man veta vad man siktar på innan man vet i vilken riktning man ska gå.

Nu har drömmen blivit ett projekt och tagit klivet ut ur ditt sinne och ner på pränt. För planeringen kan du fundera över ungefär hur långt fram i tiden kan det handla om. Om det är mer än ett år kan det vara idé att dela upp det i några etapper. Det gör det hela lite mer konkret och greppbart. Är det ett mycket stort projekt kan du behöva dela ner det i ännu fler delmål. Ett mindre projekt behöver inte delas upp.

Nu börjar vi vara nere “where the rubber meets the road” som jänkarna säger. Vad är ett första fysiskt steg du kan ta på någon del av projektet? Kanske du ser mer än en sak du kan göra mer eller mindre direkt. Det är noga med att din uppgift är så konkret formulerad att du vet var du ska utföra den. “Var” kan vara den geografiska platsen, som t ex järnaffären, men det behöver inte vara en geografisk plats utan det kan vara “på telefon” eller “med kollegan”. Fråga dig om du har allt du behöver för att utföra uppgiften. Om du inte har det, så har du inte identifierat det första steget. Vad är det i så fall du först måste ta reda på eller skaffa. En vanlig fallgrop är att man skriver upp något på sin “att-göra-lista” som inte går att göra, som helt enkelt inte är nästa steg. Upptäcker du att detta är fallet så behöver du tänka lite till och skriva upp rätt nästa steg.

Nu är det “bara” att sätta igång. För att hålla igång projektet behöver du gå igenom dina idéer och planer, gärna någon gång i veckan, och stryka det som blivit gjort, fylla på med nya konkreta uppgifter och idéer som dykt upp. Kanske du har skaffat en mapp i vilken du samlat material, listor och planer, som du tar fram och tittar igenom. Kanske finns där också inspirerande bilder och beskrivningar som hjälper till att hålla motivationen uppe.

Ovanstående kan också göras i grupp, ifall ni är många som delar drömmen. Under ett första möte pratar ni igenom vad syftet är, vilka värderingar som vägleder er och visionen. Detta är extra viktigt när man gör saker med andra, för att försäkra sig om att man delar samma dröm. Visar det sig att man ser olika på vision och värderingar så lär det bli konflikter när man väl satt igång. Är man dock överens så är det bara att fortsätta med brainstorm och planering. Efterföljande regelbundna möten håller projektet rullande.

Ovanstående kan så klart även göras för projekt på jobbet, egna jobb-projekt och projekt som drivs av en arbetsgrupp. Man kan lösa “hårda” problem som att flytta kontoret, och man kan använda det till “mjuka” målsättningar som t ex att skapa effektiva och självgående team.

Metoden beskrivs inom Getting Things Done®, kallad “Den naturliga planeringsmodellen”, och stegen i processen är sammanfattningsvis:

  1. Syfte och värderingar
  2. Vision
  3. Brainstorm
  4. Organisera och planera
  5. Utför.

Getting Things Done, ofta förkortat GTD®, är en samling metoder för personlig produktivitet med avslappnat fokus. Folk jag pratar med om personlig produktivitet kan många gånger ha en alldeles för snäv bild av vad det handlar om. De ser för sig tråkiga att-göra-listor och kalendrar med möten som bara gäller jobbet, som hämmar spontanitet och kreativitet.

Jag håller inte med. Personlig produktivitet handlar om att vara engagerad i sitt liv och i sitt arbete på ett sätt som gör att man växer och utvecklas och berikar sig själv och människor i sin omgivning. Det handlar om att låta vår analyserande och logiska hjärna stödja vår kreativa och lekfulla hjärna.

Denna metod har hjälpt mig realisera flera drömmar och nå många mål under de dryga 25 år som jag praktiserat. GTD har gett mig självförtroendet att våga starta och verktygen för att nå ända fram. Jag är varken världsberömd eller stormrik, något jag heller inte sökt efter, men jag har levt ett rikt liv och ser fram emot mer.

Det har sagts att vi överskattar det vi hinner på en vecka, men vi underskattar det vi kan åstadkomma under ett år. Låt inte ännu ett år rulla förbi.

Boka ett möte

Klicka för att hitta en ledig tidpunkt som passar dig och boka ett möte direkt med Martin Haagen.

Martin Haagen portrait
Martin Haagen - Master Trainer

Estonia

Book a meeting
Paul Vahur - portrait
Paul Vahur
Rulla till toppen